Experts for the Digital commission appointed

by Jan Gulliksen on January 29, 2013

The Swedish Government has appointed the experts of the Digital commission. They are:

 • Kristina Alexandersson – Chef för Internet i skolan på .se
 • Johanna Berg – Utredare på Digisam, nationellt sekretariat för digitalisering av kulturarvet i Sverige
 • Jenny Birkestad – IT-chef Solna kommun
 • Niklas Derouche – IT-entreprenör och utvecklare
 • Anne-Marie Eklund-Löwinder – Kvalitets- och säkerhetschef vid .se
 • Daniel Forslund – Chefsstrateg på Vinnova
 • Mikael Hansson – Infotech Umeå, Uminova Innovation, samt vid ProcessIT Innovations.
 • Jan Hylén – konsult
 • Cecilia Marlow, internationell affärsutvecklare
 • Per Mosseby – direktör och chef för SKL:s Center för eSamhället, Cesam
 • Sofia Svantesson – Grundare av Ocean Observations
 • Daniel Westman – IMI Institutet för Rättsinformatik

I welcome them all. I am really happy to see you all onboard and I am looking forward to collaborate with you on this.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: